Logo Recypee

Recycling met rendement

Afvalwater zuiveren en recyclen is duurzaam én kostenbesparing


Veel ondernemers denken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuvriendelijke maatregelen vooral geld kósten. RecyTech bewijst het omgekeerde. "Waterzuivering en hergebruik van water leveren keiharde euro's op."


Met zijn installatie om afvalwater te zuiveren en zelfs opnieuw te gebruiken in het productieproces bewijst Maik Passchier dat zijn ambitie om bedrijven duurzaam te laten ondernemen geen grenzen kent. "Veel bedrijven zoeken op dit moment naar manieren om kosten te besparen. Terecht. In eerste instantie wordt vaak naar energie gekeken. Dit is natuurlijk goed. Het is wel belangrijk om verder te kijken. Water wordt ongemerkt veel gebruikt en wordt na gebruik zo weer weggespoeld. Dit water wordt in veel gevallen twee keer betaald, een keer om het als leidingwater in te kopen en de tweede keer om het te mogen lozen. Als we om ons heen kijken zien we wereldwijd dat het steeds lastiger is om voldoende schoon water te hebben, ook bij ons in Nederland geldt dit. De prijzen voor leidingwater zullen in de aankomende tijd toenemen. Veel belangrijker echter is de verwachting dat de kosten voor het lozen van het afvalwater in de aankomende periode ook flink toe zal nemen. Water wordt écht een kostbaar goed!”. Het is dus vanuit bedrijfseconomisch opzicht heel slim om daar vast op vooruit te lopen. Hoogste tijd dus om ook de afvalwaterstroom te reduceren.
Zeker ondernemingen die veel water nodig hebben voor hun productieproces zullen weten waar hij het over heeft. Grote bakkerijen, zuivelcoöperaties, betonfabrieken: een jaarlijkse heffing van 100.000 euro op het afvalwater zijn niet ongewoon. "En dan te bedenken dat het schone drinkwater uit de leiding vaak maar één keer gebruikt wordt!"


MILIEUBEWUST? ZEKER!
Hoe werkt Recytech? "We plaatsen een installatie van bescheiden formaat die het afvalwater zuivert. "Dit milieubewuste proces bindt zonder gebruik van chemische producten de vaste en vuile bestanddelen zodat de zuivering zeer efficiënt plaats kan vinden, met als maximum resultaat water dat zelfs ingezet kan worden om gedronken te worden”, vertelt Passchier. De mate en soort van vervuiling bepalen de samenstelling van het proces. En ook hoe het gezuiverde water wordt hergebruikt: in het productieproces, als drinkwater, als spoelwater voor het sanitair… "Wij ontwerpen de installatie op basis van de wensen en eisen van de klant, hierdoor is elke installatie uniek. Door deze veelzijdigheid is het niet makkelijk om iets te zeggen over de kosten. Eén ding is zeker: het systeem kan zichzelf altijd terug verdienen, soms al binnen een jaar." Extra voordeel: de installatie heeft geen complexe gebruiksaanwijzing en vergt nauwelijks onderhoud. Hoeveel water je verbruikt is niet relevant voor de werking ervan. "Een waterzuivering behoort meestal niet tot de kernprocessen van het bedrijf, daarom is het belangrijk dat de installatie op de juiste wijze onderhouden wordt. Door op de juiste momenten onderhoud te plegen heb je als ondernemer er feitelijk geen omkijken naar."


KLASSIEKE WIN-WINSITUATIE
Zelf je afvalwater zuiveren en hergebruiken is een optimale win-winsituatie: je hoeft geen water meer in te kopen én je hoeft geen vuil water te lozen, wat aanzienlijk scheelt in de heffing. "Door het uitgekiende proces waarbij het gebruik van chemicaliën vooromen wordt, zijn veelal zelfs de vaste stoffen die overblijven herbruikbaar. Het mes snijdt echt aan twee kanten."

Contact

Meer weten over RecyTech? Neem gerust contact op.

Maik Passchier
Leharkade 5
1817 HS Alkmaar
T: 072 7600 100
M: 06 146 71 815
info@recytech.nl

<< top